Wat te doen bij een ongeval?

Wat te doen bij een ongeval of kwetsuur?

Aangifte opsturen binnen een week na het ongeval!!

Wat te doen bij een ongeval?

 

1. De trainer vult een ongevallenaangifte in en overhandigt dit aan jou

 

Wat te doen bij een ongeval?

 

2. Je laat dit formulier invullen door je behandelende arts

Wat te doen bij een ongeval?

 

3. Je brengt een kleefvignet van je ziekenfonds aan op de aangifte

Wat te doen bij een ongeval?

 

4. Je bezorgt de aangifte terug aan het clubbestuur: bakestraat 13a, 3140 Keerbergen

Wat te doen bij een ongeval?

 

5. Het clubbestuur vult de aangifte verder in en stuurt ze op naar de federatie

Wat te doen bij een ongeval?

 

6. Je ontvangt een brief van de federatie met een dossiernummer en verdere instructies

Share