Lidgelden & Uitschrijven

Lidgelden

 • 1 proefles gratis (zonder inschrijving)
 • Betaling lidgeld per turnseizoen
 • Turnseizoen = 1 september tot 30 juni
 • Betaling per les is NIET mogelijk
 • Instappen kan op elk ogenblik tijdens het seizoen
 • Prijsaanpassing na de kerst- en na de paasvakantie
 • 120 voor 1 u/week van sep. tot juni (≈ 40 lessen)
 • volledig overzicht van de lidgelden per periode vindt u onderaan op deze pagina
 • Gezinskorting vanaf het 2e gezinslid
 • Korting voor gezinnen die OCMW-steun genieten*

​*Neem hiervoor contact op via info@gympies.be

Uitschrijven

 • In de maand september kan je na inschrijving terug uitschrijven, met gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld (inhouding van 25 euro administratiekosten)
 • Vanaf oktober enkel terugebtaling bij uitschrijving om medische reden (op voorlegging van doktersattest)
 • Terugbetaling voor tijdelijke afwezigheid om medische reden: vanaf een afwezigheid van minstens 3 maanden en op voorlegging van een doktersattest.

pdf Lidgelden17-18.pdf (10/12/2017 18:40 ♦ 56 kB)
Share